code.org-ის გაქართულება


#1

code.org-ის ინტერფეისის გაქართულების გვერდი დადო საიტმა. ეს თუ მოხდა, ძალიან ბევრ დამწყებს მიეხმარება პროგრამირების სწავლაში. პრობლემა ისაა, რომ ქართულ ქომიუნითიზეა ეხლა ამის თარგმნა.

Code.org Georgian translation

https://crowdin.com/project/codeorg/ka