ქართული ანდაზები ინგლისურად :d


#1

ვინ წერს ამას, დააბით :grin:

თაგვმა თხარა თხარაო, კატა გამოთხარაო Mice was digging and digging, a cat digged out :smiley: :smiley:


#2

Evil dog wont eat but wont serve others

WAT
:grin:


#3
ინდიშვილი, მინდიშვილი, რაც დედ-მამა - იგი შვილი. Indishvili, Mindishvili, how the parents – so the children

#4
იხარე, ჭერო, მოკვდი, მტერო! Enjoy, ceiling; die, enemy!

#5

გამიტანეთ, ცუდად ვარ
ტრაბახი უგვიანი კაცის საქმეაო Boasting is a matter of someone not behindhand


#6

წინ წყალი და უკან - მეწყერი, - შუაში შენი თავიო Water in front, landslides behind, and in the middle yourself
JAJAJA


#7

სადაც არის დიდი ღომი, იქანაა ჩემი ომი Wherever is mamaliga, there is
my war

:question:


#8

:smiley:

მერიქიფეს თავი თამადა ეგონაო Cupbearer thought of himself as of Tamada


#9
იანვრის ქურდი მარტში გამოჩნდებაო. January’s thief will appear in March

#10

You can’t explain this:

ფეომ ფეოსა, მალი რმეოთსა Color for color, grace for God

#11

თქვენ გაიხარეთ რამდენი ვიცინე ხალხო:grin::grin:იხარე ჭერო მიმეწონა ძაან:joy::joy::joy:


#12

კარგად ვიხალისე. ფერი ფერსა კარგი იყო :დდდ


#13

მამალი i გულადია თავის სანეხვეზე - A cock is valiant on his own dunghill.


#14

დამნაშავეს ჰგონია, თითქოს ყველა მის დანაშაულზე ლაპარაკობს - He that commit a fault think everyone speaks it.


#15

ის,ვისაც ფოთლების ეშინია, ტყეში არ უნდა წავიდეს.

  • He that fears leaves let not to go into the wood.