ფრონტის აღწერა ლიტერატურა


#1

ფრონტი ეთმობა ჩვენი საყვარელი პროზისა და პოეზიის გარჩევას, გამოქვეყნებას.

საკუთარ თხზულებებს თუ გამოაქვეყნებთ კიდევ უკეთესი იქნება.