კოდის დასატესტი პროგრამა


#1

გამომდინარე იქიდან რომ ჩაინიკი ვარ ვსვამ ამ შეკითხვას:

დავუშვათ აკეთებ რამე ვებ აპლიკაციას პაითონში, ვიზუალური მხარე რა პროგში შეიძლება დავტესტო?