საქართველო reddit-ზე

reddit
ინტერნეტი
საქართველო

#22

მაგარი ჰეიტერები წერენ მანდ.


#23

#24

ბარემ აქ იდოს:


#25

#27

No haters? Something must be wrong with reddit.


#28

#29

#30

ღვერთო რა აჯაფსანდალია, ნო პრიატნო :დ
პ.ს. სახელი გადავარქვათ! :confused:


#31

#32

https://www.reddit.com/r/europe/comments/7gkrvd/kids_having_fun_in_racha_georgia/


#33

Looks like a bunch of tiny raiders on their way to burn a hostile village