რობოტის ხელი


#1

შვეიცარიაში გამოიგონეს რობოტის ხელი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი საგნის დაჭერა, მათ შორის ადამინისაც.