როგორ გამოითქმება


#1

როგორ არის ინგლისურად გვერდში დგომა? No support or help.

არის რამე იდიომა ამაზე?


#2

I stand by you.

To give a helping hand.


#3

stand in a shoulder :grin: