საინტერესო და საჭირო მოდულები


#1

აქ დავყაროთ საინტერესო მოდულები სხვადასხვა ენებიდან. პოსტში მიუთითეთ ენაც, რომელშიც მუშაობს მოდული თუ პლაგინი.

prettytable, python.
საიტი.
მონაცემების ვიზუალიზაცია ცხრილში, ასევე კითხულობს csv, html, xls და სხვა. შეუძლია დალაგება ნებისმიერი პარამეტრის მიხედვით, ასევე აჩვენოს კონკრეტული სვეტები, ნაცვლად მთლიანისა.

მარტივი კოდი:

from prettytable import PrettyTable as pt

x = pt(["ქალაქი", "მოსახლეობა", "ტემპერატურა"])
x.align["ქალაქი"] = "l"
x.padding_width = 1
x.add_row(["თბილისი", 1500000, 37])
x.add_row(["ბათუმი", 500000, 32])
x.add_row(["ქუთაისი", 700000, 40])
x.add_row(["თელავი", 10000, 39])
x.add_row(["სიღნაღი", 30000, 30])
print x

შედეგი ტერმინალში: