ღამე ორჯერ ძილი


#1

თურმე საუკუნეების წინ ღამე ორჯერ ეძინათო: