ხელოვნური ინტელექტი

ხელოვნური_ინტელექტი
ai
ევოლუცია

#1

მგონი ყველაზე კარგი სტატიაა, რაც ერთნაირად საინტერესო იქნება ტექნიკური და არატექნიკური პროფილის მქონე ადამიანებისთვის.

https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html


#2

#3

on more srs note: