ამსტერდამის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დაფინანსება

განათლება
დაფინანსება

#1

ამსტერდამის საერთაშორისო უნივერსიტეტს აქვს ბაკალავრიატის სრული დაფინანსების პროგრამა, რომელიც არა-EU ქვეყნების სტუდენტებზეა გათვლილი. სავარაუდოდ სრული 5 წლის დაფინანსების მიღებაც შეიძლება.

Scholarships
The UvA has established two scholarship programmes specifically designed to offer talented and motivated non-EU/EEA students the opportunity to pursue a degree at the UvA. These scholarship programmes are the Amsterdam Merit Scholarship and the Amsterdam Excellence Scholarship.
In addition to the scholarships mentioned above, other forms of financial support for studying in the Netherlands are available to students. In some cases, students may also make use of the Dutch government’s system of student loans (studiefinanciering).