აუთსორს ბუღალტერია

ეკონომიკა
საქართველო

#1

სალამი, კორონას გადამკიდე ისევ ლოქდაუნი მოხდება და ყველა ბიზნესი ისევ დაიხურება. მეგობრების რჩევით მსურს აუთსორს ბუღალტრული კომპანიის დაქირავება, რადგან უფრო იაფი ჯდება, ვიდრე კადრის შენახვა. ხომ არ გქონიათ გამოცდილება? როგორც ვიცი მთავარი უპირატესობაა, რომ აუთსორს ბუღალტრული კომპანია იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას ბუღალტრულ შეცდომებზე , არა კომპანია.
მადლობა


საბუღალტრო სერვისები
ბუღალტრული სერვისები
ბუღალტრული გატარება
#2

არ აქვს მნიშვნელობა, ინდივიდუალური მეწარმე ხართ, მიკრო თუ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი, რადგან ყველას თანაბრად დაგჭირდებათ გამოცდილი ბუღალტრული კომპანიის დახმარება.

სიტყვა ბუღალტერია ადამიანებს ხშირად აშინებს და დაბნეულობას იწვევს, რაც გასაგებიც არის. ეს სფერო უამრავ ტექნიკურ და ფინანსურ დეტალს მოიცავს, რაც ბევრი ადამიანისთვის სრულიად გაუგებარი საკითხებია. თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ბუღალტერიას უდიდესი როლი უჭირავს ბიზნესის განვითარებაში და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, მისი მართვა ჩააბაროთ კომპეტენტურ გუნდს.


#3

ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის გამართულად ფუნქციონირება გაძლევთ საშუალებას გაანალიზოთ პროცესები, რათა მიიღოთ დროული და სწორი გადაწყვეტილებები

ასეთი კომპანია გალხვავთ “ენთები”. საუკეთესო აუთსორს ბუღალტრული კომპანია საქართველოში. პირადი გამოცდილებიდან დამერწმუნეთ, რომ უდიდესი თავის ტკივილი მოვიხსენი ამ კომპანიის ძიებით.


#4

აუთსორს ბუღალტერია ბევრად მოსახერხებელია, მცირე კომპანიებისთვის რომლისთვისაც შენახვა კადრის ძვირი უჯდება მსგავსი მომსახურებით გაგიმარტივებთ სამუშაო პროცესს


#5

საბუღალტრო სერვისის ფასი განსხვავდება კომპანიების, მათი ზომის, სააღრიცხვო სირთულისა და სხვა ფაქტორების მიხედვით. მაგალითად, მომსახურების სფეროში მოღვაწე კომპანიებს, როგორც წესი, უფრო ფასის გადახდა უწევთ საბუღალტრო მომსახურებაში ვიდრე წარმოებებს, რადგან წარმოება, შინაარსიდან გამომდინარე, უფრო რთული აღსარიცხავია და მეტ დროით რესურსს მოითხოვს. ამიტომ, მხოლოდ კომპანიის ზომიდან გამომდინარე მისი საბუღალტრო სერვისის ფასის დადგენა არ ხდება. ფასის დადგენისას გაითვალისწინება სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიც. მაგალითად, როგორც წესი, დამწყები კომპანიებისთვის (სტარტაპებისთვის) საბუღალტრო სერვისი ს ფასი ხშირად ნაკლებია ვიდრე იგივე ზომის კომპანიისთვის, რომელიც დიდი ხანია ოპერირებს ბაზარზე. ეს განპირობებულია იმით რომ დიდი ხნის მოქმედ კომპანიაში მეტი სააღრიცხვო რისკი არსებობს და მეტი დეტალია გასათვალისწინებელი.


#6

ბუღალტერიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ბუღალტრული აღრიცხვა, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთგვარი ენაა, რომლის მიზანია ადამიანისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც გულისხმობს ფინანსური ინფორმაციის შეგროვებას, ანალიზსა და გადაცემას. რა თქმა უნდა, კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანესია სისტემა მოწესრიგებული იყოს, რათა ზუსტად განისაზღვროს კომპანიის მდგომარეობა და დაისახოს სამომავლო გეგმები. ბუღალტრული აღრიცხვა იყენებს ერთიანი დაკვირვების მეთოდს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მის წარმოებსას მხოლოდ მშრალი ციფრები არ გამოიყენება, აუცილებელია სრულ ინფორმაციაზე წვდომის ქონა, რადგან სწორედ ამაზეა დამოკიდებული კომპანიის წარმატება. ნებისმიერი კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ყოველთვის პრიორიტეტული იყოს. და რაც მთავარია, გამოცდილ და პროფესიონალ ბუღალტერს უნდა ვანდოთ ეს საქმე, მას, ვინც იზრუნებს თქვენი ბუღალტრული ქაოსის მოწესრიგებაზე და ვისი ნდობაც შეგეძლებათ.


#7

ფინანსების წარმოებისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ბუღალტრული აღციცხვაა, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ბუღალტრული სერვისები მოიცავდეს მოიცავდეს ამ ნაწილს და კომპეტენტურმა ადამიანმა ან ადამიანების ჯგუფმა მიხედოს. ბუღალტრული აღრიცხვა არის ერთგვარი ენა, რომლის ძირითადი მიზანია საქმიანობაში ჩართული ადამიანებისთვის ინფორმაციის სწორად მიწოდება და გულისხმობს ფინანსური ინფორმაციის შეგროვებას, გაზომვას, დამუშავებასა და გადაცემას. ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია ეს სისტემა მოწესრიგებული იყოს, რაც მენეჯერს დაეხმარება ზუსტად განსაზღვროს კომპანიის ამჟამინდელი მდგომარეობა და სწორად დასახოს სამომავლო გეგმები. ბუღალტრული აღრიცხვა ერთიანი დაკვირვების მეთოდს იყენებს, რისთვისად აუცილებელია სრული ინფორმაციის შესახებ ჰქონდეს წვდომა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროცესშია ჩართული. ბუღალტრული აღრიცხვის სწორად მართვაზეა დამოკიდებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა ფასის მოფიქრება, მომატება ან დაკლება, ასევე ხელფასების გაწერა და სხვა ფინანსური პროცესები.


#8

ბუღალტერიის ერთ-ერთი აუცილებელი ასპექტი მისი სისტემატიზაციაა, რომელიც გამორიცხავს ქაოტურობას, არ უნდა იყოს რთულად აღქმადი და აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო დეტალს, რომელიც იქნება მარტივად გასაგები და ექნება ერთიანი სახე. ბუღალტერია აუცილებელია ყოველგვარ კანონიერ ჩარჩოში იყოს წარმოებული, შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია გქონდეთ იმ პროფესიონალის ან პროფესიონალთა გუნდის ნდობა, ვისაც ეს საქმე აბარია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ დიდ პრობლემებში ამოყოთ თავი. აქედან გამომდინარე, ფინანსების მოწესრიგება მნიშვნელოვანია თითოეული მენეჯერისთვისა თუ მმართველი პარტნიორისთვის პრიორიტეტული იყოს, მეტი დრო დაუთმოს და შესაბამისი რესურსი ჩადოს.

ერთ-ერთი საუკეთესო მიდგომა, რაც ტექნოლოგიის განვითარებამ მოიტანა, ნამდვილად არის აუთსორს კომპანიების არსებობა, რომლებიც კონკრეტულ სფეროს ჩაიბარებენ და საუკეთესო დონეზე მიხედავენ. გამონაკლისი არც ბუღალტერიაა. ბუღალტერიის აუთსორსინგი ნებისმიერ მენეჯერს საკმაოდ დაეხმარება, აარიდებს უამრავ თავის ტკივილს და საკუთარ საქმიანობაზე მეტად ორიენტირდება. ამასთან ერთად, მუდმივად იქნება საქმის კურსში პერიოდული რეპორტების მეშვეობით, თუ რა მდგომარეობაა ფინანსების მხრივ კომპანიაში.


#9

ბაზარზე კონკურენციამ განაპირობა ტექნოლოგიისა და ინოვაციების მაქსიმალურად ათვისება, რაც თავის მხრივ საკმაოდ დიდ უპირატესობას ანიჭებს კომპანიას. ამასთან ერთად, დღევანდელ რეალობაში ვითარდება არამხოლოდ ტექნოლოგიები, არამედ იცვლება და ინერგება სხვადასხვა მიდგომები უამრავი საკითხის მიმართ. ეს უმარტივესი წესია იმისთვის, რომ მუდმივად ცვალებად სამყაროში არამხოლოდ გადარჩე, არამედ ლიდერის პოზიციებიც მოიპოვო. გარემოსთან ადაპტაცია ნებისმიერი საქმიანობისთვის სასიცოცხლოდაა აუცილებელი, რაც თავის თავში ნიშნავს დრომოჭმული მიდგომების სიახლით ჩანაცვლებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი სიახლე რესურსების ოპტიმიზაციისკენაა მიმართული, საკმაოდ გონივრული საქციელი ამ ნაბიჯის გადადგმა.
კომპანიისთვის ერთ-ერთი ასეთი გადაწყვეტილებაა რომელიმე სფეროს აუთსორსზე გატანა, როდესაც კონკრეტული საქმიანობა ხორციელდება პარტნიორი კომპანიის მიერ. სტარტაპებისა და მცირე ან საშუალო ბიზნესებისთვის განსაკუთრებით ეფექტიანია თუკი საშუალება ექნება ფინანსური მომსახურება მიიღოს ბუღალტრული კომპანიისგან, რომელიც სრულად დაულაგებს ბუღალტრულ ქაოსს და მიხედავს კომპანიის ფინანსებს. პირდაპირი, პრაგმატული ბენეფიტების გარდა, საქმიანობის ასეთი სახით წარმოებისას მენეჯერებს უფრო მეტი სივრცე აქვთ, რაც გადაწყვეტილებების სწორად მიღებას უწყობს ხელს.

ბუღალტერიის აუთსორსზე წარმოებისას ბუღალტრული კომპანია პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს მიხედოს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საგადასახადო ვალდებულებები და მათი კონტროლი, ჭკვიანური გამოქვითვები, ინვოისების კონტროლი, დროული ბილინგი. ამას გარდა, ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა ამ საქმის პროფესიონალებთან და ექსპერტებთან ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტისას ფინანსური ანალიზისთვის ჰქონდეს კონსულტაციები, რათა საქმიანობა სრულად იყოს ოპტიმიზირებული. ასეთი ტიპის თანამშრომლობისას მენეჯერს საშუალება აქვს ნებისმიერ კითხვაზე, რომელიც ფინანსებს შეეხება მიიღოს ამომწურავი პასუხი და დამატებითი ბენეფიტის სახით რჩევებსაც უგდოს ყური. ამასთან ერთად, ბუღალტრული კომპანია, ფაქტობრივად, მუდმივად ხაზზეა და დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეუძლია წამოჭრილი ფინანსური დილემა მაქსიმალურად ეფექტურად გადაჭრას. ბუღალტრულ კომპანიასთან დამეგობრობა ნიშნავს პროფესიონალთა გუნდთან დამეგობრებას, ვინც ყოველთვის მზადაა გაგიწიოთ შესაბამისი ფინანსური მომსახურება, თქვენი პრობლემა მოისმინოს, შესაბამისი რჩევებით მოგამარაგოთ, წარმატების აღნიშვნისას კი ნამდვილი დღესასწაული გამართოს.


#10

კომპანიის მართვა უამრავ საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებასთანაა დაკავშირებული, იქნება ეს მცირედი დეტალი თუ დიდი გამოწვევა. ასეთ დროს, როგორც წესი, გადაწყვეტილების მიღებას თან ახლავს ფინანსური ნაწილის კარგად აწონ-დაწონვა, რადგან მასზე აუცილებლად აისახება. ასეთ დროს აუცილებელია პრიორიტეტების სწორად გადანაწილება და შესაბამისი ნაბიჯების გაზომვა, რისკების აღრიცხვა და უზუსტობების გამორიცხვა. თანამედროვეობაში ტექნოლოგიური წინსვლა და ინოვაციების დანერგვა სიახლე აღარაა, უფრო მეტიც, ყველას გვაქვს მოლოდინი, რომ წლიდან წლამდე ეს პროცესი არათუ შეჩერდება, არამედ, უფრო მეტად გაიზრდება. ამ პროცესის პარალელურად, იცვლება მიდგომები სხვადასხვა სფეროებში, უფრო მეტად ვითარდება და შემოდის სიახლეები. 21-ე საუკუნეში ადამიანები, მენეჯერები და ადამიანი მენეჯერები უფრო მეტად ცდილობენ აითვისონ ყველა ის სიახლე, რომელიც მათ ცხოვრებასა და საქმიანობას გააუმჯობესებს, ეფექტურს გახდის. თავის მხრივ, კონკურენციის პირობებში, ადაპტირება და სიახლეებისადმი მიმღებლობა ზრდის წარმატების პროცენტულ რაოდენობას, ხოლო საპირისპირო ქმედება, ტრადიციულ მიდგომებს ჩაბღაუჭება კომპანიებს ხშირად ძვირადაც უჯდებათ ხოლმე. გამომდინარე იქიდან, რომ ინოვაცია ყოველთვის მიმართულია რესურსების ოპტიმიზაციისკენ, საკმაოდ გონივრული საქციელი მისი ყოველდღიურობაში დანერგვა.

კომპანიებისთვის ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს როგორც უშუალოდ რამე ტექნოლოგიის დანერგვა, ისე ახალი მიდგომის არჩევა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროს აუთსორსზე გატანა, როგორიც ბუღალტერიაა, როდესაც ბუღალტრული კომპანიას აქვს უზადოდ კარგი ფინანსური სერვისები, რომელსაც სთავაზობს მცირე თუ საშუალო ბიზნესებსა და დიდ კომპანიებსაც კი. ეს მიდგომა განსაკუთრებით ეფექტიანია სტარტაპებისთვის, ვინც გადალახა საწყისი ეტაპი და მზად არის უკვე დაიწყოს წარმოება თუ მომსახურება. როგორც წესი, ისეთი პრაგმატული ბენეფიტების გარდა, როგორიცაა მაღალი ხარისხის ბუღალტრული მომსახურება და პროფესიონალების ჩართულობა, საქმიანობის ასეთი სახით წარმოებისას მენეჯერებს უფრო მეტი სივრცე აქვთ, რაც უკეთ ლავირებასა და გადაწყვეტილებების სწორად მიღებას უწყობს ხელს.


#11

ბუღალტერიის წარმოება მხოლოდ მშრალი ციფრების თვლა არ არის და რადგანაც ის მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა შედეგების დათვლას, მისი ანალიზი, სწორად განაწილება და გეგმის შემუშავება, მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება სანდო და გამოცდილმა ადამიანმა ჩაიბაროს. სწორად დალაგებული ფინანსებით შესაძლებელია კომპანიის ამჟამინდელი მდგომარეობა განისაზღვროს, რესურსის გათვალისწინებითა და მისი სწორი განაწილებით დაიძლიოს არასასურველი გამოწვევები და საჭირო მომენტში კომპანიისთვის ყველაზე მომგებიანი სვლა იქნეს განხორციელებული.

ბუღალტერიის ერთ-ერთი აუცილებელი ასპექტი მისი სისტემატიზაციაა, რომელიც გამორიცხავს ქაოტურობას, არ უნდა იყოს რთულად აღქმადი და აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო დეტალს, რომელიც იქნება მარტივად გასაგები და ექნება ერთიანი სახე. ბუღალტერია აუცილებელია ყოველგვარ კანონიერ ჩარჩოში იყოს წარმოებული, შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია გქონდეთ იმ პროფესიონალის ან პროფესიონალთა გუნდის ნდობა, ვისაც ეს საქმე აბარია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ დიდ პრობლემებში ამოყოთ თავი. აქედან გამომდინარე, ფინანსების მოწესრიგება მნიშვნელოვანია თითოეული მენეჯერისთვისა თუ მმართველი პარტნიორისთვის პრიორიტეტული იყოს, მეტი დრო დაუთმოს და შესაბამისი რესურსი ჩადოს.


#12

საკუთარი კომპანია მაქვს და რამდენიმე წელია ბიზნესს წარმატებით ვმართავ. თუმცა, ციფრები არ მიყვარს, რადგან ჰუმანიტარი ვარ. შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვა ჩემთვის ძალიან დამღლელი პროცედურაა და გადავწყვიტე, რომ ეს საქმე აუთსორსზე გამეტანა. შედეგად, უფრო მეტი დრო დამრჩა ჩემი ბიზნესის განვითარებისთვის და მშვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ჩემი კომპანიის ბუღალტერიას პროფესიონალები აკეთებენ.


#13

არ აქვს მნიშვნელობა, ინდივიდუალური მეწარმე ხართ, ფლობთ მიკრო თუ მცირე ბიზნესს, რადგან ყველასთვის თანაბრად საჭიროა გამოცდილი ბუღალტრული კომპანია.

სიტყვა ბუღალტერია ადამიანებს ხშირად დაბნეულობას იწვევს, რაც გასაგებიც არის. ეს სფერო უამრავ ტექნიკურ და ფინანსურ დეტალს მოიცავს, რაც ბევრი ადამიანისთვის სრულიად გაუგებარი საკითხებია. თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ბუღალტერიას უდიდესი როლი უჭირავს ბიზნესის განვითარებაში და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, მისი მართვა ჩააბაროთ კომპეტენტურ გუნდს.


#14

კარგისაბუღალტრო კომპანია არის ის რაც შენი ბიზნესის წარმატების შანსებს გააორმაგებს.


#15

აუთსორს ბუღალტერია მცირე კომპანიებისთვის უფრო კომფორტული და მოსახერხებელია. მსგავსი მომსახურებ საბუშაო პროცესს გაგიმარტივებთ


#16

ბუღალტრული კომპანია და მსგავსი კომპანიის სწორად შერჩევა თქვენი ბიზნესისთვის წარმატების შანსს გაგიორმაგებთ


#17

რატომ არის ფინანსური მომსახურება მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის?


#18

ბიზნესის ბუღალტრული აღრიცხვის გამართულად ფუნქციონირება საშუალებას გაძლევთ გაანალიზოთ პროცესები, რათა მიიღოთ სწორი და დროული გადაწყვეტილებები

ერთ-ერთი ასეთი კომპანია საქართველოში არის “ენთები”. საუკეთესო აუთსორს ბუღალტრული კომპანია. პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ უდიდესი თავის ტკივილი მოვიხსენი ამ კომპანიის აღმოჩენით.


#19

ინდივიდუალური მეწარმე ხართ, მიკრო თუ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი, ყველას თანაბრად დაგჭირდებათ გამოცდილი ბუღალტრული კომპანიის დახმარება.

ბუღალტერია

ამ სიტყვის გაგონება ადამიანებს ხშირად აშინებს და დაბნეულობას იწვევს, რაც გასაგებიც არის. ეს სფერო უამრავ ტექნიკურ და ფინანსურ დეტალს მოიცავს, რაც ბევრი ადამიანისთვის სრულიად გაუგებარი საკითხებია. თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ბუღალტერიას უდიდესი როლი უჭირავს ბიზნესის განვითარებაში და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, მისი მართვა ჩააბაროთ კომპეტენტურ გუნდს.


#20

ხშირ შემთხვევაში მცირე ბიზნესებს და კომპანიებს ურჩევნიათ ბუღალტერია გაიტანონ აუთსარსზე,ამის ძირითადი მიზეზი არის ხარჯთეფექტურობა, კერძოდ, კომპანიას/ბიზნესს საშუალება ეძლევა მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება კონკრეტულად ამ მიმართულებით სპეციალიზებული პროფესიონალებისგან უფრო იაფად, ვიდრე ამას თავად მოახერხებდა საკუთარი შიდა რესურსის დაქირავების შემთხვევაში.