აუთსორს ბუღალტერია

ეკონომიკა
საქართველო

#1

სალამი, კორონას გადამკიდე ისევ ლოქდაუნი მოხდება და ყველა ბიზნესი ისევ დაიხურება. მეგობრების რჩევით მსურს აუთსორს ბუღალტრული კომპანიის დაქირავება, რადგან უფრო იაფი ჯდება, ვიდრე კადრის შენახვა. ხომ არ გქონიათ გამოცდილება? როგორც ვიცი მთავარი უპირატესობაა, რომ აუთსორს ბუღალტრული კომპანია იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას ბუღალტრულ შეცდომებზე , არა კომპანია.
მადლობა


ბუღალტრული სერვისები
ბუღალტრული გატარება
საბუღალტრო სერვისები
#2

არ აქვს მნიშვნელობა, ინდივიდუალური მეწარმე ხართ, მიკრო თუ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი, რადგან ყველას თანაბრად დაგჭირდებათ გამოცდილი ბუღალტრული კომპანიის დახმარება.

სიტყვა ბუღალტერია ადამიანებს ხშირად აშინებს და დაბნეულობას იწვევს, რაც გასაგებიც არის. ეს სფერო უამრავ ტექნიკურ და ფინანსურ დეტალს მოიცავს, რაც ბევრი ადამიანისთვის სრულიად გაუგებარი საკითხებია. თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ბუღალტერიას უდიდესი როლი უჭირავს ბიზნესის განვითარებაში და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, მისი მართვა ჩააბაროთ კომპეტენტურ გუნდს.


#3

ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის გამართულად ფუნქციონირება გაძლევთ საშუალებას გაანალიზოთ პროცესები, რათა მიიღოთ დროული და სწორი გადაწყვეტილებები

ასეთი კომპანია გალხვავთ “ენთები”. საუკეთესო აუთსორს ბუღალტრული კომპანია საქართველოში. პირადი გამოცდილებიდან დამერწმუნეთ, რომ უდიდესი თავის ტკივილი მოვიხსენი ამ კომპანიის ძიებით.


#4

აუთსორს ბუღალტერია ბევრად მოსახერხებელია, მცირე კომპანიებისთვის რომლისთვისაც შენახვა კადრის ძვირი უჯდება მსგავსი მომსახურებით გაგიმარტივებთ სამუშაო პროცესს


#5

საბუღალტრო სერვისის ფასი განსხვავდება კომპანიების, მათი ზომის, სააღრიცხვო სირთულისა და სხვა ფაქტორების მიხედვით. მაგალითად, მომსახურების სფეროში მოღვაწე კომპანიებს, როგორც წესი, უფრო ფასის გადახდა უწევთ საბუღალტრო მომსახურებაში ვიდრე წარმოებებს, რადგან წარმოება, შინაარსიდან გამომდინარე, უფრო რთული აღსარიცხავია და მეტ დროით რესურსს მოითხოვს. ამიტომ, მხოლოდ კომპანიის ზომიდან გამომდინარე მისი საბუღალტრო სერვისის ფასის დადგენა არ ხდება. ფასის დადგენისას გაითვალისწინება სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიც. მაგალითად, როგორც წესი, დამწყები კომპანიებისთვის (სტარტაპებისთვის) საბუღალტრო სერვისი ს ფასი ხშირად ნაკლებია ვიდრე იგივე ზომის კომპანიისთვის, რომელიც დიდი ხანია ოპერირებს ბაზარზე. ეს განპირობებულია იმით რომ დიდი ხნის მოქმედ კომპანიაში მეტი სააღრიცხვო რისკი არსებობს და მეტი დეტალია გასათვალისწინებელი.


#6

ბუღალტერიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ბუღალტრული აღრიცხვა, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთგვარი ენაა, რომლის მიზანია ადამიანისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც გულისხმობს ფინანსური ინფორმაციის შეგროვებას, ანალიზსა და გადაცემას. რა თქმა უნდა, კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანესია სისტემა მოწესრიგებული იყოს, რათა ზუსტად განისაზღვროს კომპანიის მდგომარეობა და დაისახოს სამომავლო გეგმები. ბუღალტრული აღრიცხვა იყენებს ერთიანი დაკვირვების მეთოდს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მის წარმოებსას მხოლოდ მშრალი ციფრები არ გამოიყენება, აუცილებელია სრულ ინფორმაციაზე წვდომის ქონა, რადგან სწორედ ამაზეა დამოკიდებული კომპანიის წარმატება. ნებისმიერი კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ყოველთვის პრიორიტეტული იყოს. და რაც მთავარია, გამოცდილ და პროფესიონალ ბუღალტერს უნდა ვანდოთ ეს საქმე, მას, ვინც იზრუნებს თქვენი ბუღალტრული ქაოსის მოწესრიგებაზე და ვისი ნდობაც შეგეძლებათ.


#7

ფინანსების წარმოებისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ბუღალტრული აღციცხვაა, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ბუღალტრული სერვისები მოიცავდეს მოიცავდეს ამ ნაწილს და კომპეტენტურმა ადამიანმა ან ადამიანების ჯგუფმა მიხედოს. ბუღალტრული აღრიცხვა არის ერთგვარი ენა, რომლის ძირითადი მიზანია საქმიანობაში ჩართული ადამიანებისთვის ინფორმაციის სწორად მიწოდება და გულისხმობს ფინანსური ინფორმაციის შეგროვებას, გაზომვას, დამუშავებასა და გადაცემას. ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია ეს სისტემა მოწესრიგებული იყოს, რაც მენეჯერს დაეხმარება ზუსტად განსაზღვროს კომპანიის ამჟამინდელი მდგომარეობა და სწორად დასახოს სამომავლო გეგმები. ბუღალტრული აღრიცხვა ერთიანი დაკვირვების მეთოდს იყენებს, რისთვისად აუცილებელია სრული ინფორმაციის შესახებ ჰქონდეს წვდომა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროცესშია ჩართული. ბუღალტრული აღრიცხვის სწორად მართვაზეა დამოკიდებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა ფასის მოფიქრება, მომატება ან დაკლება, ასევე ხელფასების გაწერა და სხვა ფინანსური პროცესები.


#8

ბუღალტერიის ერთ-ერთი აუცილებელი ასპექტი მისი სისტემატიზაციაა, რომელიც გამორიცხავს ქაოტურობას, არ უნდა იყოს რთულად აღქმადი და აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო დეტალს, რომელიც იქნება მარტივად გასაგები და ექნება ერთიანი სახე. ბუღალტერია აუცილებელია ყოველგვარ კანონიერ ჩარჩოში იყოს წარმოებული, შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია გქონდეთ იმ პროფესიონალის ან პროფესიონალთა გუნდის ნდობა, ვისაც ეს საქმე აბარია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ დიდ პრობლემებში ამოყოთ თავი. აქედან გამომდინარე, ფინანსების მოწესრიგება მნიშვნელოვანია თითოეული მენეჯერისთვისა თუ მმართველი პარტნიორისთვის პრიორიტეტული იყოს, მეტი დრო დაუთმოს და შესაბამისი რესურსი ჩადოს.

ერთ-ერთი საუკეთესო მიდგომა, რაც ტექნოლოგიის განვითარებამ მოიტანა, ნამდვილად არის აუთსორს კომპანიების არსებობა, რომლებიც კონკრეტულ სფეროს ჩაიბარებენ და საუკეთესო დონეზე მიხედავენ. გამონაკლისი არც ბუღალტერიაა. ბუღალტერიის აუთსორსინგი ნებისმიერ მენეჯერს საკმაოდ დაეხმარება, აარიდებს უამრავ თავის ტკივილს და საკუთარ საქმიანობაზე მეტად ორიენტირდება. ამასთან ერთად, მუდმივად იქნება საქმის კურსში პერიოდული რეპორტების მეშვეობით, თუ რა მდგომარეობაა ფინანსების მხრივ კომპანიაში.