მიკრო სესხი - ლიბერთი


#1

აიღეთ სესხი საკუთარი მიკრო ბიზნესის დასაფინანსებლად

ლიბერთის მიკრო სესხი - მარტივი და ხელსაყრელი საშუალება თქვენი სამეწარმეო საქმიანობისთვის და სამომხმარებლო მიზნობრიობებისთვის:

  • 50 000 ლარამდე სესხის აღება შესაძლებელია თავდების და უზრუნველყოფის გარეშე
  • ბიზნესზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
  • მაქსიმალურად ხანგრძლივი საშეღავათო პერიოდი სეზონური ბიზნესისთვის
  • სესხის განახლების შესაძლებლობა ბიზნესის გაფართოებისთვის
  • თანხის ათვისება სურვილისამებრ - ერთჯერადად, ან რამდენიმე ტრანშად
  • სესხი გაიცემა სამომხმარებლო და სამეწარმეო მიზნობრიობის დასაფინანსებლად