უსაფრთხოების სისტემები


#1

დღესდღეობით უსაფრთხოების სისტემები საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია.
იუ ჯი თი კომპანიაა, რომელიც 2013 წლიდან ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემებს ავითარებს. მათი სამსახური მოიცავს ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა:

  • უსაფრთხოების მართვა და ანალიზი
  • აპლიკაციების უსაფრთხოება
  • მონაცემთა უსაფრთხოება
  • ქსელის უსაფრთხოება და სხვა.

აღნიშნული კომპანია არა მხოლოდ საქართველოშია ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების #1 სისტემური ინტეგრატორი, არამედ ავრცელებს თავის ბიზნეს არეალს რეგიონალური მასშტაბით, რაც მიუთითებს მათ სანდოობაზე.