ციფრული ტექნოლოგიები


#1

კიბერდანაშაულის ორი სახე არსებობს - პირველი, როდესაც ჰაკერი ინფორმაციის მოიპოვებს სისტემაში შეღწევის გზით, მეორე შემთხვევაში ადამიანების მოტყუების გზით ხდება საკუთრების მითვისება. ბოლო დროს ორივე სახის შეტევები მომრავლდა, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ დავიცვათ თავი. ჰაკერული შეტევები უმეტესად დიდ კომპანიებს მიემართება, თუმცა არც მცირე კომპანიებს ინდობს. ასეთი თავდასხმის თავიდან ასარიდებლად საუკეთესო საშუალებაა უსაფრთხოების სისტემები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციაში იყოს დანერგილი. ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტია, რომელზეც შენდება კომპანიის მთელი უსაფრთხოება, ამიტომ აუცილებელია ეს საქმე პროფესიონალებს მივანდოთ, ვისი ნდობაც შეიძლება და ვისაც აქვს საკმაო გამოცდილება. ამ მიმართულებით საქართველოში ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიაა იუ ჯი თი, რომელიც 20 წელზე მეტია ამ სფეროში საქმიანობს, თან საკმაოდ წარმატებით.


#2

A post was merged into an existing topic: უსაფრთხოების სისტემები


#3