სესხები


#1

თუ გსურს უძრავი ქონების შეძენა ან რემონტი, ლიბერთი ბანკიიპოთეკური სესხი ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გამოსავალია

განაცხადის შევსების პროცესი მაქსიმალურად გამარტივებულია, განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების ვადები კი მინიმუმადე დაყვანილი. გამარტივებული პროცესები მნიშვნელოვნად დაზოგავს თქვენს დროსა და ენერგიას, განსაკუთრებული პირობები და შეღავათები კი თქვენს ფინანსებს.

აღნიშნული იპოთეკის უპირატესობებია:

 • სესხის აღების გამარტივებული პროცესი
 • განსაკუთრებული პირობები და შეღავათები

რა ტიპის შემოსავალი არის საჭირო სესხის მისაღებად?

 • ხელფასი ( ბონუსი/სარგო/დანამატი)
 • სერვისი
 • გრანტი
 • იჯარა
 • გზავნილი
 • დივიდენდი

#2

ბიზნესის კეთებისას ფინანსური გამოწვევა მხოლოდ დასაწყისში არ იჩენს თავს, პირიქით, ის ყოველთვის კარზე აკაკუნებს, ხოლო მისი გადალახვა არც ისე იოლია. ხშირად საჭირო ხდება კონკრეტული მიზნის მისაღწევად დამატებით თანხის მობილიზება, რომელიც შეიძლება იმ მომენტში ჯიბეზე არ ჰქონდეს მმართველ პარტნიორს, ამიტომ საჭირო ხდება სხვა ვარიანტების განხილვა.
სწორედ ლიბერთის მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები შეიძლება დახმარების ხელი აღმოჩნდეს, და რაც მთავარია თქვენი ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინებით და მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდით:

 • სესხის აღება შეგიძლიათ ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში
 • დაფარვის გრაფიკის შედგენისას ვითვალისწინებთ ბიზნესის სეზონურობას და ეკონომიკურ ციკლს
 • თანხის ათვისება სურვილისამებრ - ერთჯერადად, ან რამდენიმე ტრანშად
 • სესხი გაიცემა სამომხმარებლო და სამეწარმეო მიზნობრიობების დასაფარად

#3

ავტომობილით უზრუნველყოფილი სესხი დამატებითი ხარჯის გარეშე.

ავტო სესხი მიზნობრივი სესხია, რომლის უპირატესობა - საპროცენტო პირობებია, სესხის უზრუნველყოფა ავტომობილის გირავნობით ხდება და მისი მართვის უფლება თქვენ გრჩებათ. კრედიტი გაიცემა ავტომობილის შეძენის მიზნით, ამიტომ პირობები მაქსიმალურად მორგებულია მყიდველზე. ავტო სესხის აღებისას შეამოწმეთ ბანკის პირობები, რადგან როგორც წესი, პირობები განსხვავდება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ავტომობილზე შეზღუდულია გამოშვების წელი, და მინიმუმი ზღვარი არის 1995 წელს გამოშვებული.