იპოთეკური სესხი


#1

თუ გსურს უძრავი ქონების შეძენა ან რემონტი, ლიბერთი ბანკიიპოთეკური სესხი ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გამოსავალია

განაცხადის შევსების პროცესი მაქსიმალურად გამარტივებულია, განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების ვადები კი მინიმუმადე დაყვანილი. გამარტივებული პროცესები მნიშვნელოვნად დაზოგავს თქვენს დროსა და ენერგიას, განსაკუთრებული პირობები და შეღავათები კი თქვენს ფინანსებს.

აღნიშნული იპოთეკის უპირატესობებია:

  • სესხის აღების გამარტივებული პროცესი
  • განსაკუთრებული პირობები და შეღავათები

რა ტიპის შემოსავალი არის საჭირო სესხის მისაღებად?

  • ხელფასი ( ბონუსი/სარგო/დანამატი)
  • სერვისი
  • გრანტი
  • იჯარა
  • გზავნილი
  • დივიდენდი