სესხები


#1

თუ გსურს უძრავი ქონების შეძენა ან რემონტი, ლიბერთი ბანკიიპოთეკური სესხი ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გამოსავალია

განაცხადის შევსების პროცესი მაქსიმალურად გამარტივებულია, განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების ვადები კი მინიმუმადე დაყვანილი. გამარტივებული პროცესები მნიშვნელოვნად დაზოგავს თქვენს დროსა და ენერგიას, განსაკუთრებული პირობები და შეღავათები კი თქვენს ფინანსებს.

აღნიშნული იპოთეკის უპირატესობებია:

 • სესხის აღების გამარტივებული პროცესი
 • განსაკუთრებული პირობები და შეღავათები

რა ტიპის შემოსავალი არის საჭირო სესხის მისაღებად?

 • ხელფასი ( ბონუსი/სარგო/დანამატი)
 • სერვისი
 • გრანტი
 • იჯარა
 • გზავნილი
 • დივიდენდი

#2

ბიზნესის კეთებისას ფინანსური გამოწვევა მხოლოდ დასაწყისში არ იჩენს თავს, პირიქით, ის ყოველთვის კარზე აკაკუნებს, ხოლო მისი გადალახვა არც ისე იოლია. ხშირად საჭირო ხდება კონკრეტული მიზნის მისაღწევად დამატებით თანხის მობილიზება, რომელიც შეიძლება იმ მომენტში ჯიბეზე არ ჰქონდეს მმართველ პარტნიორს, ამიტომ საჭირო ხდება სხვა ვარიანტების განხილვა.
სწორედ ლიბერთის მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები შეიძლება დახმარების ხელი აღმოჩნდეს, და რაც მთავარია თქვენი ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინებით და მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდით:

 • სესხის აღება შეგიძლიათ ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში
 • დაფარვის გრაფიკის შედგენისას ვითვალისწინებთ ბიზნესის სეზონურობას და ეკონომიკურ ციკლს
 • თანხის ათვისება სურვილისამებრ - ერთჯერადად, ან რამდენიმე ტრანშად
 • სესხი გაიცემა სამომხმარებლო და სამეწარმეო მიზნობრიობების დასაფარად

#3

ავტომობილით უზრუნველყოფილი სესხი დამატებითი ხარჯის გარეშე.

ავტო სესხი მიზნობრივი სესხია, რომლის უპირატესობა - საპროცენტო პირობებია, სესხის უზრუნველყოფა ავტომობილის გირავნობით ხდება და მისი მართვის უფლება თქვენ გრჩებათ. კრედიტი გაიცემა ავტომობილის შეძენის მიზნით, ამიტომ პირობები მაქსიმალურად მორგებულია მყიდველზე. ავტო სესხის აღებისას შეამოწმეთ ბანკის პირობები, რადგან როგორც წესი, პირობები განსხვავდება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ავტომობილზე შეზღუდულია გამოშვების წელი, და მინიმუმი ზღვარი არის 1995 წელს გამოშვებული.


#4

რა არის აგრო კრედიტი ?

აგრო კრედიტი სესხის განსაკუთრებული ტიპია, რომელიც გაიცემა მხოლოდ მიზნობრიობით და განკუთვნილია სასოფლო-სამეურნეო სფეროში ჩართული პირებისთვის. სესხის აღება შეგიძლიათ თუ გადაწყვეტილი გაქვთ სათბურის გაკეთება, პროდუქტის შეძენა, ფერმის აშენება, საქონლის შეძენა, უკვე არსებული საქმიანობისთვის კონკრეტული ტექნიკის შეძენა, ჩანაცვლება ან სხვა ტიპის შესაძლებლობას ეძებთ, რომელიც ამ სფეროს უკავშირდება. კრედიტის უმთავრეს უპირატესობას გადახდის მოქნილი გრაფიკი წარმოადგენს, რომელიც როგორც წესი, შემოსავლის პირველი აღებისას იწყება და მაქსიმალურად ითვალისწინებს საქმიანობის სპეციფიკას და გამოწვევებს. პირობები სხვადასხვა ბანკებსა თუ სასესხო ორგანიზაციებში შეიძლება განსხვავებული იყოს, ამიტომ უპირველესად აჯობებს გაეცნოთ სხვადასხვა ალტერნატივას, განიხილოთ ყველა ვარიანტი და აირჩიოთ ყველაზე კომფორტული.

აგრო კრედიტი შეიძლება აიღოს საქართველოს მოქალაქემ, ვისაც შეუსრულდა 18 ან მეტი წელი და ჩართულია ან სწორედ რომ სესხის თანხით აპირებს ჩაერთოს აგრო სფეროში. სასესხო განაცდახის განხილვისას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბიზნეს გეგმას, ამიტომ მნიშვნელოვანია წინასწარ სწორად გქონდეთ გათვილი ყველაფერი. სესხის აღების პროცედურა ძალიან გამარტივებულია, განაცხადის შევსება შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ვებ-გვერდზევე, ასევე ფილიალში ვიზიტისას. ამის შემდეგ კი უშუალოდ სპეციალესტებთან მოგიწევთ პირველადი კომუნიკაცია და ყველა იმ დეტალების გავლა, რომელიც საჭიროა. ბოლო ნაწილი კი ოფისში მისვლა, სადაც საბოლოოდ დააზუსტებთ შეთანხმების ყველა ნაწილს. აგრო კრედიტით სარგებლობისთვის თავდების მოთხოვნა საჭირო არ არის, უმეტესად ეს დამოკიდებულია თანხის მოცულობაზე. სესხი გაიცემა ნებისმიერ ადამიანზე, მთავარია ბიზნეს გეგმა სწორად ჰქონდეს შედგენლი და არ აქვს მნიშვნელობა მის წარსულს, რაც საკმაოდ მომგებიანს ხდის სარგებლობას. ცუდი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში დეტალების დაზუსტება უშუალოდ ექსპერტთან ხდება, რომელიც გასაუბრებისა და ყველა დეტალის შეჯამების შემდეგ გადაწყვეტს რამდენად უღირს კომპანიას სესხის გაცემა, თუმცა თუ ამ დრომდე სესხი არ აგიღიათ, ან არსებული ჯერ არ დაგიფარავთ, ეს არავითარ პრობლემას არ შეგიქმნით.


#5

საკრედიტო ბარათების უპირატესობები

ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი საკუთარი ფინანსების განკარგვაა, რაც ასე თუ ისე, გარკვეულ დაგეგმვას და გადანაწილებას ნიშნავს. გადახდები უკვე ძალიან გამარტივებულია, დღეს ერთი დაჭერით უკვე შესაძლებელია სასურველი ნივთის მარტივად შეძენა, მაშინ, როცა ორი ათწლეულის წინ უნდა შემოგერბინა მაღაზიები და თუ იპოვიდი ძალიან გაგიმართლებდა. ამ პროცესმა წარმოშვა გადახდის უფრო კომფორტული გზის არსებობის აუცილებლობა და რადგანაც ელექტრონული გადახდა დღეს ყველგანაა გავრცელებული, შესაბამისად მნიშვნელოვანია საკუთარი საკრედიტო ბარათი გვქონდეს, რითიც ხელფასის აღებასა და ფინანსების უფრო კომფორტულად განკარგვას შევძლებთ.

საკრედიტო ბარათით სარგებლობამ ადამიანებს გაუმარტივა უამრავი ქმედება და სხვადასხვა შესაძლებლობების გაჩენასაც შეუწყო ხელი. ამასთანავე, ბარათის დამზადებისას ბანკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მისი უსაფრთხოება, რაც ეტაპობრივად სულ უფრო იხვეწება და დღეს შეუძლებელია მისი „გატეხვა“, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საკუთარ პირად ინფორმაციას ჩვენივე ნებით არ გავცემთ სხვაზე. ასევე, როდესაც ბანკი გასცემს საკრედიტო ბარათს, მის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას თავადვე იღებს და რადგანაც არავის უღირს ისეთ კომპანიასთან საქმის დაჭერა, ვისაც უსაფრთხოების ნორმები არასაკმარისად აქვს დაცული, ყველა მათგანი ცდილობს ამ კუთხით უმაღლესი ხარისხი შესთავაზოს მომხმარებელს, ამიტომაც დღეს საკრედიტო ბარათი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო პროდუქტია.


#6

რა არის აგრო სესხი

აგრობიზნეს სესხი სასოფლო-სამეურნეო სფეროზე მაქსიმალურად მორგებული კრედიტია, რომელიც გაიცემა მხოლოდ ამ სფეროში ჩართული ადამიანებზე. მისი მიზნობრიობიდან გამომდინარე, სესხის აღება მხოლოდ ისეთ ადამიანებს შეუძლიათ, ვინც ამ სფეროში უკვე არსებული ბიზნესის განსავითარებლად ან ახლის დასაწყებად გამოიყენებს ამ რესურსს. აგრო კრედიტის აღება შეგიძლიათ იმ შემთხვევებში, თუ გადაწყვეტილი გაქვთ ნედლეულის შეძენა, სათბურის გაკეთება, საქონლის შეძენა, საქონლის შეძენა, უკვე არსებული საქმიანობისთვის კონკრეტული ტექნიკის შეძენა, განახლება ან ნებისმიერი ისეთი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია ამ სფეროსთან.

უპირატესობები

აგრო სესხი მაქსიმალურად მორგებული კრედიტია სასოფლო და სამეურნეო სფეროზე, მისი მთავარი უპირატესობა კი გადახდის მოქნილი გრაფიკი და მისაღები საპროცენტი პირობებია. ასეთი სახის კრედიტის აღებისას პირველი გადახდა მოგიწევთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსავალს პირველად აიღებთ, ანუ გრაფიკი არ დგება პირველივე თვიდან, რადგან საფინანსო ორგანიზაცეიბს ესმით, რომ ფულადი ინვესტიცია გათვლილია გრძელ ვადაზე, რომლის მოგება განსაზღვრული პერიოდის მერე დგება.


#7

როგორ გავგზავნოთ გზავნილები

წლების წინ აუცილებელი გახდა შექმნილიყო ერთიანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა ფულადი გზავნილების მარტივ, ეფექტურ და სანდო მომსახურებას. დღეს ეს პროცესი მაქსიმალურადაა გამარტივებული და სათანადოდ დაცული, რაც ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საშუალებას უცხო ქვეყნიდან უმარტივესად შეძლოს ფულის გამოგზავნა იქნება ეს უნისტრიმი, ზოლოტაია კორონა თუ სხვა. სიმარტივის მხრივ, ამ ტიპის სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სახლიდან გაუსვლელად, კომფორტულად ვებ-გვერდიდან, ასევე სასურველი კომპანიის წარმომადგენლობის ოფისიდან. ფულის გაგზავნის პროცედურა მაქსიმალურადაა გამარტივებული, მთავარია ზუსტ მონაცემებს ფლობდეთ და გქონდეთ ზუსტი ინფორმაცია იმაზე, თუ რომელი ხერხით გსურთ ამის გაკეთება. ასევე, მნიშვნელოვანია შერჩეული კომპანია სასურველ ქალაქსა თუ ქვეყანაში ახორციელებდეს გზავნილის გაგზავნას.

მაგალითად ვესტერნ იუნიონი უამრავ ადამიანის საშუალებას აძლევს მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანასა თუ რეგიონში ხელმისაწვდომი გახადოს აღნიშნული მომსახურება. თუ ინტერნეტით გსურთ თანხის გაგზავნა, საკუთარი ლეპტოპიდან მარტივად შეძლებთ ვებ-გვერდზე სტუმრობის შემდეგ დარეგისტრირდეთ და აირჩიოთ გაგზავნის ვარიანტს. ამის შემდეგ შეიყვანთ ყველა საჭირო მონაცემს, მაგალითად დანიშნულების ადგილი, თანხა, მიწოდების მეთოდი - ნაღდი ფული თუ ელექტრონული გადარიცხვა და სხვა. ნაღდი ფულის არცევის შემთხვევაში, შეიყვანთ საბანკო მონაცემებს და გადაიხდით ბარათით, რის შემდეგაც მიიღებთ გადარიცხვის საკონტროლო ნომერს, რომლის მეშვეობითაც საშუალება გექნებათ თვალი მიადევნოთ გადარიცხვას. დანიშნულების ადგილზე ჩასვლისას, აუცილებელია მიმღებს ეს კოდი გაუზიაროთ, ვინაიდან სწორედ ამ კოდის მეშვეობით ხდება გზავნილის მიღება.


#8

აგრო განვადება

დღეს საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სოფლად ცხოვრობს, სადაც მეცხოველეობასთან ერთად დიდი მნიშნველობა მიწის დამუშავებასა და მოვლას ენიჭება. თანამედროვე ადამიანები, ვინც ამ სფეროშია ჩართული ცდილობს ისეთი საქმიანობის წამოწყებასაც, რომელიც შემოსავალს გაუზრდის და იწყებს ბიზნესს. ასეთი ადამიანების რიცხვი სულ უფრო მატულობს, თუმცა ყველაზე მთავარი პრობლემა დასაწყისში ფინანსების ნაკლებობაა. ამ კუთხით პრობლემას წარმოადგენს, აგრეთვე, უკვე არსებულ ბიზნესს თუ გადაიარაღება ან ახალი ტექნიკა ჭირდება. ასეთ დროს, საუკეთესო ალტერნატივაა აგრო განვადება, რომელსაც ბანკები თუ სხვა ფინანსური ორგანიზაციები გასცემენ.
აგრო კრედიტის აღება შეგსაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს გადაწყვეტილი აქვს სათბურის გაკეთება, ნედლეულის შეძენა, ფერმის აშენება, ტექნიკის შეძენა, ჩანაცვლება, მოდერნიზაცია ან სხვა ტიპის საქმიანობა, რომლიც ამ სფეროს უკავშირდება. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ კრედიტის აღება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს თუ უკვე გახლავთ 18 წლის ან უფრო დიდი ასაკის. აგრო კრედიტის დროს სასესხო განაცხადის განხილვისას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ბიზნეს გეგმას აქვს, რომელიც მნიშვნელოვანია სწორად იყოს დაწერილი და ყველა დეტალი - დანახარჯები, რისკები და სავარაუდო სუფთა მოგება სრულად იყოს გათვლილი. სესხის პირობები ბანკებსა თუ სასესხო ორგანიზაციებში განსხვავდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია წინასწარ დაზუსტდეს ვის რა პირობები აქვს. სესხის აღების პროცედურა საკმაოდ მარტივია - განაცხადის შევსება შესაძლებელია როგორც ვებ-გვერდზე, ასევე ფილიალში ვიზიტით. ამის შემდეგ ხდება სპეციალესტებთან პირველადი კომუნიკაცია, რის შემდეგაც ოფისში ვიზიტისას ხდება შეთანხმება და სხვა დეტალების დაზუსტება.


#9

ტერმინი აგრო კრედიტი აღნიშნავს სასოფლო-სამეურნეო ტრანზაქციების დასაფინანსებლად გამოყენებული რამდენიმე საკრედიტო მექანიზმიდან ერთ-ერთს. ეს მექანიზმი მოიცავს:

 • სესხებს,

 • კუპიურებს,

 • ვალუტას.

  ამ ტიპის დაფინანსება სპეციალურად ადაპტირებულია ფერმერების სპეციფიკურ ფინანსურ საჭიროებებზე და საშუალებას აძლევს უზრუნველყონ ფერმა აღჭურვილობით, დარგონ მოსავალი, გააკეთონ მარკეტინგი და გამოიყენონ თანხა სხვა დეტალებისთვის, რაც აუცილებელია მათი მეურნეობის შესანარჩუნებლად.

თუ ფერმერს არ სურს დიდი თანხის სესხად აღება, მას ასევე შეუძლია, აგრო განვადება გამოიყენოს. ამ ტიპის განვადება განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს, განვადებით შეიძინოს სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო შხამ ქიმიკატები, ტექნიკა და აგრო მასალები.


#10

დიდი ხანი ვფიქრობდი როგორ შემეძინა ჩემთვის სასურველი მოდელის მანქანა. რეალურად, დანაზოგი არ მქონდა და საუკეთესო გამოსავალი იყო, რომ ამეღო ავტო სესხი. საკმაოდ კომფორტული პირობები შემომთავაზეს და მაქსიმალურად შეეცადნენ, რომ ჩემზე მორგებული ყოფილიყო ეს შეთავაზება. ძალიან კმაყოფილი ვარ და თუ თქვენც გჭირდებათ თანხა ავტომობილისთვის რეკომენდაციას ვუწევ ლიბერთი ბანკის ავტო სესხს.


#11

ჩვენ ცხოვრებაში ხშირად გვაქვს მომენტები, როდესაც ფინანსურად ძალიან გვიჭირს და მოულოდნელად გამოჩენილ გაუთვალისწინებელ ხარჯებს, ვერ ვუმკლავდებით. რამოდენიმე ხნის წინ მსგავსი სიტოაციებიდან თავის დაღწევის არაჩვეულებრივ ხერხს წავაწყდი და მას მერე გაუთვალისწინებელი ხარჯები ჩემთვის პრობლემას აღარ წარმოადგენს. ლიბერთი ბანკის მიკრო სესხი არის სწორედ ამ პრობლემისგან თავის დაღწევის მარტივი საშუალება.


#12

საკრედიტო ბარათით სარგებლობამ სხვადასხვა შესაძლებლობების გაჩენას შეუწყო ხელი. ბარათის დამზადებისას ყველაზე მნიშვნელოვანია მისი უსაფრთხოება, რაც სულ უფრო იხვეწება და დღეს შეუძლებელია მისი „გატეხვა“, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საკუთარ პირად ინფორმაციას ჩვენივე ნებით არ გავცემთ სხვაზე. ასევე, როდესაც ბანკი გასცემს საკრედიტო ბარათს, მის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას თავადვე იღებს და რადგანაც არავის უღირს ისეთ კომპანიასთან საქმის დაჭერა, ვისაც უსაფრთხოების ნორმები არასაკმარისად აქვს დაცული, ყველა მათგანი ცდილობს ამ კუთხით უმაღლესი ხარისხი შესთავაზოს მომხმარებელს, ამიტომაც დღეს საკრედიტო ბარათი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო პროდუქტია.


#13

ყოველთვის რთულია შენზე მორგებული პირობების მიღება მაშინ,როდესაც საქმეავტო განვადებას ეხება.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემს გამოცდილებას გაგიზიარებთ. რამოდენიმე ხნის წინ შევიტყვე autocredit.ge-ს შესახებ. ეს არის პლატფორმა რომელიც განაცხადის შევსების შემდეგ გიზიარებთ სხვადასხვა ბანკის პირობებს თქვენი განაცხადის მიხედვით, შემოთავაზებული ვარიანტებიდან კი ძალიან მარტივია თქვენთვის სასურველი პირობების შერჩევა.


#14

რამდენად აქცევთ ავტო სესხით სარგებლობის დროს პერიოდს, რომელიც საჭიროა თანხის მისაღებად?


#15

როგორ ფიქრობთ მანქანის შეძენა ავტო სესხით ჯობია თუ ავტო განვადებით


#16

გამარჯობა. რამდენად კომფორტულია საქართველოში ბიზნეს სესხები ?


#17

რამდენად კარგი პირობებიაავტო განვადებაზე საქართველოში?


#18

ფულადი გზავნილებისთვის ვესტერნ იუნიონი გამოვიტენო თუ არის რამე უკეთესი?


#19

მიკრო სესხი ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი და ფართოდ გავრცელებული საკრედიტო ფორმაა, რომელიც არსებობს საქართველოს ბაზარზე.


#20

ავტო სესხი მიზნობრივი სესხია, რომლის უპირატესობა არის - საპროცენტო პირობები, სესხის უზრუნველყოფა ავტომობილის გირავნობით ხარჯზე ხდება და მისი მართვის უფლება თქვენ გრჩებათ. კრედიტი ავტომობილის შეძენის მიზნით გაიცემა, ამიტომ პირობები მაქსიმალურად მყიდველზეა მორგებული. ავტო სესხის აღებისას აუცილებლად შეამოწმეთ ბანკის პირობები, რადგან როგორც წესი, პირობები განსხვავებულია.