აიტი გადაწყვეტილებები


#1

თანამედროვე კომპანია IT მიმართულების გარეშე ფაქტობრივად რთული წარმოსადგენია, ვინაიდან ეს სწორედ ის ერთ-ერთი ფუნდამენტია, რომლის გამართულ მუშაობაზეც უნდა დაშენდეს უამრავი გადაწყვეტილება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის გარეშე დღეს წარმატების მიღწევა თითქმის წარმოუდგენელიც კია, შესაბამისად ნებისმიერი ტიპისა თუ ზომის კომპანია უნდა ეცადოს იმას, რომ IT სერვისები ეფექტურად იყოს მართული, შიდა სისტემა გამართული და ფუნქციური იყოს.

ნებისმიერ კომპანიაში მნიშვნელოვანია ინფორმაციის შენახვა და ეფექტურად გადაცემა, ხოლო დროთა განმავლობაში, კომპანიის განვითარებასთან ერთად, ინფორმაცია აუცილებლად იმატებს, რაც საჭიროებას ქმნის, რომ ის უფრო უკეთ იყოს დაცული. იმისათვის, რომ კომპანიაში დაგროვებული დიდი მოცულობის ინფორმაცია სათანადოდ იყოს დაცული, აუცილებელია დატა ცენტრი ძალიან კარგად იყოს გამართული. როგორც წესი, წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე, თანამედროვე კომპანიაში, მის განვითარებასთან ერთად იზერდება და იხვეწება IT ინფრასტრუქტურაც. აუცილებელია ეტაპობრივად ხელახლა იქნეს შემოწმებული რამდენად კარგადაა შენახული აუდიო, ვიდეო თუ სხვა სახის ინფორმაცია და მონაცემი.

ინფორმაციის სწორად მართვისა, გადაცემისა თუ დაცვისთვის მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, ის საიმედოდ და უსაფრთხოდ იყოს შენახული. ამისათვის აუცილებელია სასერვერო სივრცის მოწყობა, სადაც სერვერებზე შენახული დიდი მოცულობის ინფორმაცია იქნება თავმოყრილი. მნიშვნელოვანია, რომ ეტაპობრივად მოხდეს სისტემის რევიზია და სათანადო ნაწილის განახლება, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევებს.