ამერიკული ჰორორები


#41

#42

hahaha wtf :smiley:.


#43

“My point is, God’s still up there. The arrogance of people to think that we, human beings, would be able to change what He is doing in the climate is to me outrageous,” he said.


#44

Woman attempts to explain homeopathy through physics; hilarity ensues


#45

#46


#47

იმას სახე აქვს დაფარული? :D.


#48

ბოლო აბზაცი წაიკითხე :grin:


#49

cannot be named? :D.


#50

მოვკვდი :smiley: :

http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/2pn83p/what_is_the_stupidest_thing_a_us_politician_has/


#51

დამენძრა:


#52

Georgian politicans can counter it …
ჯაჭვლიანი ჯიბეში ჩაისვავს მაგათ
მარტო ჯაჭვლიანი


#53

#54

Mississippi mayor ridiculed for plans to make potholes go away with the power of prayer

http://www.rawstory.com/2016/05/mississippi-mayor-ridiculed-for-plans-to-make-potholes-go-away-with-the-power-of-prayer/


#55

http://www.rawstory.com/2017/03/watch-oklahoma-state-rep-says-rape-and-incest-are-the-will-of-god-in-abortion-bill-hearing/


#56

#57