რუკები, გრაფიკები და სტატისტიკა

რუკა
maps
სტატისტიკა

#276

საფრანგეთი :855:


#277


#278


#279


#280

image


#281

Everything goes according to the master plan


#282

image


#283


#284

სულ მარჯვნივ რო არიან, იქ რას აჭმევენ? :855:


#285

ერთმანეთს?


#286


#287

ბევრი საინტერესო სტატისტიკა ერთად:


#288

კანადა ძალიან დაყლეებულა :855:


#289


#290

აუ ჩეხეთი და უნგრეთი <3


#291

ისლანდია რა ასკეტია :smile:


#292

ალბანეთი ჯობნის :855:


#293

შუა საუკუნეების სავაჭრო გზები.


#294


#295