რუკები, გრაფიკები და სტატისტიკა

რუკა
maps
სტატისტიკა

#261

Where Germans Voted For The Nazis in 1933


#262

Tolkien style Europe map


#263


#264

ჩეხეთი <3


#265

კეთილდღეობის ინდექსი ევროპაში:


#266


#267


#268

ფრანგებმა სულ გაუბერეს? :855:


#269

უკრაინა :855:


#270

ხმელთაშუა ზღვა რომ ამერიკაში ჩასვა:


#271


#272


#273


#274


#275


#276

საფრანგეთი :855:


#277


#278


#279


#280

image