პროგრამირების უფასო კლასები


#1

MIT, Introduction to Computer Science and Programming Using Python,

დასაწყისი: 19 თებერვალი
ხანგრძლივობა: 9 კვირა

https://www.edx.org/course/mitx/mitx-6-00-1x-introduction-computer-1498

=========================================================

Rice University/Coursera, An Introduction to Interactive Programming in Python

დასაწყისი: 24 მარტი
ხანგრძლივობა: 9 კვირა

========================================================

University of Maryland/Coursera, Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems

დასაწყისი: 21 იანვარი, მაგრამ შეგიძლიათ მაინც შეუერთდეთ, ლექციები სერვერზეა.
ხანგრძლივობა: 8 კვირა
ჯავაზე რაღაც წარმოდგენა საჭიროა.


#2

პროგრამირება არაა, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი ინიციატივაა:


#3

ვებ დეველოპმენტის საკაიფო კურსები - ბეტაზე იღებენ აპლიკაციებს და სანამ დროა და ვისაც გინდათ, დარეგისტრირდით:

http://beta.howtocode.io

ესაც კურსის მიმოხილვა:

http://www.howtocode.io/course.html


#4

24-ში იწყება პაითონის ძალიან მარტივი და კარგი კურსი, ვისაც გინდათ, არ გამაზოთ:


#5

ძალიან კარგი ინფოგრაფიკი თავისი ფასიანი და უფასო კურსების ლინკებით
Which Programming Language Should I Learn First? [Infographic]